Welkom op de website van huisartsenpraktijk SilverStaete!

In deze praktijk zijn de huisartsen dhr. drs. C.P.M. Jansen en mevr. drs. F.H.F. Chappin werkzaam. Behalve de huisartsen zijn er vele anderen zorgverleners bij ons werkzaam zoals een logopedist, psycholoog, diëtist, ergotherapeuten en verloskundigen. Verder vindt u een uitgiftebalie van de apotheek Limbrichterveld in onze praktijk.

Op onze website kunt u alle informatie vinden over de praktijk. We hopen u zo beter op de hoogte te kunnen houden over allerlei zaken die voor u als patiënt van belang kunnen zijn.

SilverStaete Actueel

06-08-2015 - Griepspuiten 2015/2016
06-08-2015 - European Health Insurance Card (EHIC)
10-03-2015 - Bezoek kinderdagverblijf Loesdoes
06-03-2015 - Jeuk, kriebel, snotter, hatsjie! Kortom Allergie!
01-02-2015 - Nieuwe website online